.

Excedència laboral: Què he de saber?

 In Notícias, Sin categoría

L’excedència laboral és la suspensió del contracte d’un treballador durant un període de temps determinat. Pot ser forçosa, voluntària o pactada.

Parlem de:

Excedència: Tipus

Excedència forçosa

Es dóna en els casos en què el treballador ha de dur a terme una funció relacionada amb un càrrec públic.

Excedència voluntària

Una excedència voluntària té una durada d’entre quatre mesos i cinc anys. Per tal de sol·licitar-la, el treballador ha d’haver estat a l’empresa un mínim d’un any. En cas que el motiu de l’excedència sigui per cura de familiars, el treballador podrà sol·licitar un màxim de tres anys per cada fill. En cas de cura d’altres familiars dependents, el període d’excedència es limita a un màxim de dos anys. En aquest cas, l’empresa té la obligació de mantenir el lloc de treball de la persona en qüestió durant el primer any. Passats aquests dotze mesos, l’empresa pot substituir el lloc de treball per un de caire semblant.

Excedència pactada

Per últim, podem trobar casos d’excedència pactada en què l’empresari i el treballador arriben a un acord. En aquests casos, la duració i condicions de l’excedència pot dependre de l’acord al que s’hagi arribat.

 

Excedències, treball i atur

Molta gent es pregunta si es poden realitzar funcions en un segon càrrec tot i haver sol·licitat una excedència en el lloc de treball principal. Això es possible; és el cas, principalment, de les excedències forçoses, i és molt poc comú en les excedències voluntàries. En aquest últim cas, cal saber que, ja que el treballador no està a l’atur, sinó que està en un període temporal de suspensió del seu càrrec, no té dret a la reclamació de l’atur.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Ets autònom? Abans de l’1 de maig pots canviar la teva base de cotitzacióContracte temporal: tot el que cal saber