.

Employer branding i atracció del talent a la teva empresa

 In Notícias, Recursos humans

En el passat, no hi havia dubte sobre el que atreia als treballadors per comprometre amb una companyia: un lloc on treballar fins que arribés la jubilació. Ara, les variables són múltiples i depenen de diferents factors: gènere, edat, sector …

I, a més, no són variables fixes, es modifiquen en funció de l’evolució personal de cada treballador i també de la situació socioeconòmica general. Per exemple, durant els anys de crisi econòmica, la seguretat a llarg termini ha estat el factor d’atracció prioritari per als espanyols; però, amb la recuperació el salari torna a ser la prioritat i guanyen pes factors com un bon clima laboral o la conciliació.

Parlem de:

El employer branding es fa imprescindible per atreure i retenir nou talent

Les expectatives de creixement econòmic i la millora del mercat de treball han fet que, per a l’inici d’aquest nou any, les empreses es preocupin més encara per ser atractives per augmentar la contractació del millor talent. En aquest escenari, el employer branding es fa imprescindible per atreure nou i retenir l’actual talent.

Tenir una bona imatge com a marca ja no és quelcom superflu. Les organitzacions s’han adonat que comptar amb una plantilla feliç, motivada i valorada té un reflex directe i positiu en el compte de resultats. Tot i això, només el 13% de les companyies pren el employer branding com una acció prioritària. No obstant això, el 73% dels responsables de Recursos Humans assegura comptar amb una persona encarregada de la marca de l’empresa.

 Ho demostra un estudi elaborat per Michel Page

Un estudi elaborat per Michael Page mostra que des del punt de vista dels empleats el que més es valora és la flexibilitat laboral, més per a les dones (39%) que per als homes. D’altra banda, els plans de desenvolupament personal és determinant per al 24% dels treballadors. Altres mesures seductores de les empreses cap al talent són el coaching (23%), mentoring (20%) i networking (20%).

Sis consells a tenir en compte per millorar la teva estratègia de employer branding:

  1. El employer branding és una estratègia a llarg termini. En cap cas és un pla o un programa puntual i del que hàgim d’esperar resultats immediats.
  2. Tingues clar què ofereixes. Cal començar per saber què estem oferint al mercat, quina és la nostra proposta de valor de cara als empleats (els actuals i els possibles futurs empleats). Això comporta fer una anàlisi de la pròpia cultura i els propis valors corporatius.
  3. Coneix el teu públic objectiu. En un moment en què recopilar i emmagatzemar dades és més fàcil i més exhaustiu que mai (el Big Data és ja una realitat), després de recopilar-, cal fer una tasca d’anàlisi en profunditat per establir què demanen els professionals als quals volem arribar .
  4. Alinea oferta i demanda. Encara coneixent el que atrau els treballadors, moltes empreses no l’ofereixen o el mercat no percep que ho ofereixin, el que a efectes pràctics, és el mateix.
  5. Assegura’t que la teva estratègia de employer branding es planifica i comunica de la manera correcta. Tots els canals (interns i externs) de l’empresa emeten un missatge, que ha de ser en tots els casos homogeni i coherent entre si i en línia amb la cultura corporativa. La pàgina web, les revistes, les xarxes socials … han de transmetre la imatge de l’empresa de manera alineada, positiva i amb contingut atractiu i actualitzat de manera freqüent.
  6. Avalua els resultats. Cal mesurar periòdicament els resultats dels esforços de creació de marca com ocupador per assegurar-se que van pel camí correcte i per renovar-los en funció de l’evolució del mercat.

Cal tenir en compte que el context general té una influència determinant sobre les demandes dels treballadors. Per exemple, des de l’inici de la crisi econòmica en 2008 i el subsegüent creixement de la desocupació, la seguretat laboral ha anat tornant a guanyar pes com un dels factors més atractius.

No obstant això, en moments de bonança econòmica, guanyen importància altres factors (facilitats per a la conciliació, perspectives de futur, etc.).

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Actuacions d’inspecció de Treball sobre el registre de jornadaAcomiadament procedent: causes, indemnització i dret a atur