.

Quines són les característiques d’un contracte de treball de grup?

 In Ambit Laboral, Notícias

Un contracte de treball de grup és una modalitat de contracte laboral que se celebra entre una empresa i un grup de treballadors. A continuació expliquem en què consisteix exactament aquest contracte de treball, i quines són les seves característiques.

 

Parlem de:

Contracte de treball de grup: en què es diferencia dels demés?

El contracte de treball de grup es diferencia dels demés en què aquest es duu a terme entre una empresa i el cap d’un grup de treballadors. Dit grup de treballadors és considerat, en tot moment, un conjunt, i serà representat pel cap en qüestió. Per tant, és aquest qui es farà càrrec dels drets i deures del grup de treballadors.

Una altra diferència important entre un contracte de treball en grup i qualsevol altre tipus és que, en aquest cas, s’establirà un salari general. Aquest, posteriorment, es repartirà entre els diferents membres del grup.

 

Contracte de treball de grup: quines altres característiques té?

D’altra banda, un contracte de treball de grup també es caracteritza pels següents aspectes:

  • El contracte de treball de grup es podrà formalitzar de manera oral o bé per escrit; també podrà ser temporal o indefinit. Com amb els demés tipus de contractes, haurà de ser comunicat al Servei Públic d’Ocupació. Caldrà realitzar aquest tràmit en un període màxim de 10 dies després que el contracte s’hagi formalitzat.
  • Caldrà que hi hagi un cap dins el grup de treballadors. Aquest haurà de ser escollit per aquests mateixos.
  • El cap del grup serà el representat dels treballadors. Dit d’altra manera, serà el cap qui respondrà als drets i deures de l’empresari, i no cadascun dels treballadors de forma individual.

Caldrà que cadascun dels treballadors del grup estigui donat d’alta a la Seguretat Social des del moment en què es formalitza el contracte. Et convidem a llegir més sobre la importància de l’assegurança en el moment de contractar un nou treballador.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

xarxes socials a la teva empresahores complementàries