.

7 consells per a una bona gestió de Recursos Humans

 In Notícias, Recursos humans

La gestió de recursos humans és un tema que preocupa a tothom.

Aquest departament és l’encarregat de procurar per l’estabilitat laboral i el bon clima de treball d’una empresa.

Per tal d’aconseguir una bona gestió entre totes les persones implicades, a continuació et donem 7 consells que et seran d’utilitat.

 

Parlem de:

Consells per a la bona gestió de recursos humans

  1. Viure l’estratègia de l’empresa

L’àrea de recursos humans s’ha de fer seva l’estratègia marcada per la directiva. D’aquesta manera serà més fàcil traslladar-la als treballadors.

  1. Conèixer a tots els membres de la plantilla

S’ha de conèixer els caràcters, les qualitats, les necessitats, les ambicions… tot el sigui necessari per enfocar cada una de les persones que treballen a l’empresa al seu lloc idoni.

  1. Comunicar de forma eficient

S’han d’establir els canals de comunicació adients des d’on es transmetran els valors i els objectius de la corporació.

  1. Servei al treballador

És bo que per tenir una bona gestió de recursos humans es facilitin tots els serveis que es pugui a tothom. Per exemple, si un treballador ha de desenvolupar tasques comercials, el més adient és que se li faciliti tot el material que necessita. Ja sigui cotxe, mòbil, dietes…

  1. Gestionar l’entorn

Avui en dia hi ha escenaris de treball molt diversos. Per tant, un bon equip de recursos humans ha de ser capaç d’adaptar-se a qualsevol tipus d’entorn. Sigui generacional, canvis de protocols o racials.

  1. Aprendre

Estar al dia de les novetats del mercat i de tot allò que faci millor l’estratègia laboral.

  1. Actuar com a figura conciliadora

En algunes ocasions, és probable que et trobis amb situacions conflictives, si és el cas, has d’actuar com a agent conciliador. Hauràs de ser el conductor que solucioni el problema i oferir una solució.

 

Aquests són els 7 punts que et detallem, a tall de consell. Si els segueixes, et serà més fàcil tenir una bona gestió de recursos humans.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

grup professional i grup de cotitzacióbeneficis de tenir un departament de recursos humans