.

Com reincorporar-se després d’una excedència laboral?

 In Ambit Laboral, Notícias

El procediment per reincorporar-se després d’una excedència laboral és molt fàcil. Només cal que es sol·liciti el reingrés a l’empresa mitjançant un formulari.

Quan un període d’excedència acaba, el treballador ha de notificar a l’empresa que es vol reincorporar al seu lloc de feina. Cal tenir en compte, però, que és en aquest moment quan l’empresa analitza si aquella vacant està o no coberta. En cas que el lloc estigués cobert, l’excedència es perllonga fins que la situació s’hagi regularitzat.

En cas que no hi hagi cap inconvenient per reincorporar-se es podrà procedir a l’alta.

 

Parlem de:

Com reincorporar-se després d’una excedència laboral?

El treballador ha de notificar amb un mes d’antelació la seva intenció de tornar a l’empresa. Aquesta petició es pot fer en qualsevol moment, no és necessari que s’hagi esgotat el temps de baixa. Un cop el treballador ha sol·licitat la tornada a la feina, l’empresari té l’obligació d’acceptar aquesta petició i incorporar a aquesta persona al dia a dia de l’organització sempre que això sigui possible.

En cas que el lloc de treball de l’empleat estigui ocupat, aquest adquirirà una posició de privilegi per les futures vacants. És a dir, sempre que l’empresa tingui la necessitat contractual de cobrir un lloc amb les mateixes característiques, estarà obligada a contractar aquest treballador.

Cal tenir en compte també que, si el treballador no fa la petició de la reincorporació abans que finalitzi el període d’excedència, aquests, perdrà tots els drets. I, per tant, no es podrà incorporar a l’empresa. Ja no tindrà cap dret sobre el seu lloc de feina ni en les possibles futures contractacions de l’empresa.

 

Reincorporar-se després d’una excedència només precisa d’un detall: l’organització. L’organització de saber en quin moment s’ha de formalitzar el retorn i mantenir al corrent a l’empresa.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Què és i com demanar una excedència laboralàrea de recursos humans