.

Què he de tenir en compte si vull contractar un estranger

 In Ambit Laboral, Notícias

Depenent de la situació de l’estranger que volem contractar, els requisits que hem d’exigir-li seran diferents:


a) Estrangers en situació de residència temporal per estudis, investigació o pràctiques
.
Els estudiants estan en una situació d’estada, que no de residència, per motius d’estudis. Els estudiants estrangers poden treballar a Espanya a temps parcial i a jornada completa, sempre que la seva ocupació estigui fora de la jornada lectiva. En tot cas han d’acreditar que la jornada laboral és completament compatible amb la lectiva. Aquestes autoritzacions es donen en un termini de 3 mesos

b) Estrangers amb autorització de residència i de treball.
Perquè un estranger pugui treballar a Espanya ha de disposar de permís de treball en vigor.
Els permisos de treball es concedeixen de forma temporal i han de renovar-se. La situació laboral de l’estranger es reflecteix en la seva targeta de resident obtinguda en tramitar el NIE (Nombre d’Identificació d’Estranger).

La targeta ha de contenir si autoritza a treballar i si aquesta autorització és per fer-ho per compte d’altri o per compte propi.
L’empresa ha de comprovar aquesta circumstància i assegurar-se que el permís no hagi expirat.
És imputable a l’empresari la responsabilitat de contractar a un estranger que no disposi d’autorització.
El permís de treball inicial té limitacions sectorials i geogràfiques.

Encara que una sol·licitud de renovació es denegui i el treballador quedi amb això en situació d’il·legalitat, l’empresari ha d’acomiadar-ho perquè el contracte no s’anul·la, segueix vigent.
Encara que la targeta expiri amb el contracte en vigor no impedeix que, al moment de l’acomiadament, l’empresa hagi d’abonar la indemnització que correspongui per finalització de contracte.
La contractació de treballadors estrangers sense haver obtingut amb caràcter previ la corresponent autorització de treball constitueix una infracció qualificada com molt greu, que donarà lloc a una multa des de 10.001 fins a 100.000 euros.

Encara que s’hagi obtingut un permís previ, si aquest expira sense renovació i l’empresa no resol el contracte, incorrerà en una falta de considerable gravetat amb previsibles conseqüències.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Les autònomes tenen dret a baixa per maternitat?Els 5 millors incentius per emprendre com a autònom