.

Els 5 millors incentius per emprendre com a autònom

 In Notícias, Sin categoría

1.-Tarifa plana d’autònoms
Els autònoms que es donin d’alta per primera vegada o que no ho hagin estat en els 5 anys anteriors podran beneficiar-se d’una tarifa reduïda d’autònoms de 50 euros aproximadament, durant els primers 6 mesos d’exercici de l’activitat. Després, la quota augmenta progressivament fins als 2 anys.
L’incentiu serà compatible amb la contractació d’un treballador.

2.- Capitalització de la prestació per desocupació.
La prestació per desocupació podrà capitalitzar-se al 100% sense límit d’edat en 3 supòsits:

  • Per incorporar-se com a socis treballadors en cooperatives de treball o en societats laborals ja constituïdes o en constitució.
  • Per aportar al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en els 12 mesos anteriors, sempre que la intenció sigui la de posseir el control efectiu de la societat i exercir una activitat professional en la mateixa.
  • Per desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms. S’exclouen aquí els autònoms dependents que facturin a una empresa per la qual haguessin estat assalariats prèviament a la situació legal de desocupació.

3.- Compatibilitat del cobrament de la desocupació amb l’exercici d’una activitat per compte propi.
El perceptor d’una prestació per desocupació podrà donar-se d’alta com a autònom i continuar cobrant la prestació durant un màxim de 270 dies. També es podrà compatibilitzar per incorporar-se com a soci treballador d’una societat laboral de nova creació o d’una cooperativa de treball.

4.- Ampliació del termini per reprendre el cobrament de l’atur.
S’amplia el període de 2 a 5 anys, durant el qual l’autònom podrà reprendre el cobrament de l’atur, després d’haver realitzat una activitat com a autònom.

5.- Conciliació del treball autònom.
Els autònoms podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota per contingències comunes durant 12 mesos per atendre a un fill menor de 7 anys o un familiar de fins a 2º grau en una situació de dependència.
L’autònom haurà de contractar a un treballador assalariat durant els 12 mesos que duri la bonificació, a jornada completa o a mitja jornada. És necessari que no existeixin assalariats contractats al moment de sol·licitar la bonificació.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Què he de tenir en compte si vull contractar un estrangerQuè he de tenir en compte si vull contractar un estranger