.

Hauríem de planificar la nostra jubilació?

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

La nostra jubilació és un tema recurrent dels mitjans de comunicació, ja que qualsevol notícia, és de gran interès, ja que el normal és que ens afecti a tots. Pel que fa a Espanya, la sostenibilitat del sistema públic, genera gran preocupació, ja que en l’any 1971, la generació del baby boom es trobava a la base de la piràmide poblacional, però entorn de l’any 2042 se situaran al cim d’aquesta, al que cal afegir la posterior caiguda de la natalitat i l’augment significatiu de la longevitat, la qual cosa portarà com a conseqüència un augment molt important de la població jubilada, en relació amb la població activa en les pròximes dècades.

El sistema públic de pensions espanyol s’enfronta doncs a reptes importants, però la recurrent proposta des de diferents organismes, entre ells el Banc d’Espanya, d’ampliar l’edat efectiva de la nostra jubilació als 70 anys, és difícil d’encaixar en un mercat laboral en el que la taxa d’atur juvenil està al voltant del 50% i els treballadors de més de 45 anys, un cop perden la feina, queden pràcticament exclosos d’aquest, sense tenir en compte la seva experiència i coneixements acumulats durant tants anys.

Quins aspectes hem de considerar de cara a planificar la nostra jubilació?

Per a la planificació de la nostra jubilació hem de considerar, almenys, els següents punts:

  1. És més que probable que s’acabi retardant l’edat de jubilació, cobrant cada vegada més importància les mesures d’envelliment actiu que permeten compatibilitzar el cobrament de la pensió i el treball (RDL 5/2013, actualment integrat en el TRLGSS).
  2. És aconsellable buscar fonts addicionals de rendes futures per utilitzar quan estiguem jubilats. La «revalorització de les pensions» per al present exercici, mitjançant la corresponent norma reglamentària (RD 746/2016), situa l’increment nominal de les mateixes en el 0,25%, però en un escenari en el qual no només es confirma el increment del 1,6 de la inflació el 2016 sinó que se situaria en el 2% en 2017¿realmente implica una revaloració o una nova devaluació?
  3. És probable que la nostra vida es prolongui més que la dels nostres pares i avis, ja que els avenços mèdics, eradiquen cada vegada més malalties i milloren els tractaments de les existents.
  4. Existeixen productes financers d’assegurança i previsió que es poden utilitzar per planificar financerament la nostra jubilació, dels quals és convenient conèixer els avantatges i inconvenients, així com el seu règim jurídic i fiscal.
  5. És bàsic conèixer la regulació, gens senzilla, de la pensió de jubilació de la Seguretat Social, i estar al dia de les modificacions legals que, des de diferents àmbits, puguin afectar-la. En aquest sentit és primordial comptar amb un assessorament integral de cara a la nostra jubilació, tenint en compte aspectes jurídics, econòmics i fiscals.
  6. Des de diferents àmbits s’estan proposant mesures que, de cristal·litzar, afectaran més aviat que tard a la jubilació. El Banc d’Espanya proposa increments addicionals del nombre d’anys de cotització que es prenen en compte en el càlcul de la base de la pensió, «estenent el període de càlcul a, per exemple, tota la vida laboral».
  7. Avançar-nos al futur, preocupar-nos i ocupar-nos des d’ara, mitjançant una adequada planificació, que la pensió de jubilació garanteixi amb seguretat la satisfacció adequada de les nostres necessitats.

Benjamin Franklin va dir una vegada, que «només hi ha dues certeses a la vida, la mort i els impostos», però la jubilació, sense ser una certesa, ja que la nostra vida pot no arribar-hi, és altament probable, pel que és cada vegada més important que hi hagi professionals amb sòlids coneixements sobre tot el relatiu a la nostra jubilació i la seva planificació.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Trobar treball fent servir el teu perfil de Facebookcompensacio total als treballadors