.

Es pot evitar que un treballador ens faci la competència després de finalitzar el seu contracte?

 In Ambit Laboral, Notícias, Sin categoría

Quan l’empresari contracta a un treballador i posa en possessió del mateix, coneixements organitzatius o productius de la companyia, informació sobre proveïdors, clients, etc., pot córrer el risc, que aquest, en estar treballant per al mateix sector, en finalitzar els seus serveis, constitueixi una competència per a l’empresa i l’arribi a perjudicar.
Per evitar aquest conflicte de competència, la llei contempla la possibilitat de signar un acord basat en “El pacte de no competència posterior”.

Aquest pacte pot donar-se a qualsevol moment, ja sigui a l’inici del contracte, durant la vigència del mateix o fins i tot amb posterioritat a l’extinció.
Perquè sigui vàlid aquest pacte, l’empresari haurà de pagar al treballador una compensació econòmica adequada i en cas d’incompliment del pagament, el pacte quedarà invalidat.
A més, l’empresari ha d’acreditar o justificar les raons tècniques o comercials per les quals ha recorregut al pacte.
El treballador en signar l’acord es compromet a no concórrer amb l’activitat de l’empresa durant un temps determinat, la vigència màxima del qual és de 2 anys per als tècnics i de 6 mesos pels altres treballadors. El període de temps, normalment, comença a computar-se a partir de l’extinció del contracte.
Si el treballador, incompleix el pacte, ha de restituir a l’empresari la compensació econòmica percebuda. Però, abans, l’empresari, ha de provar els danys efectivament ocasionats, així com la relació causal entre aquests i la conducta del treballador.
Si el treballador, mitjançant la seva pròpia empresa, ha constituït una competència directa generant aquests danys, el jutge pot, fins i tot, ordenar el tancament de l’empresa.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

En quins casos el treballador pot reclamar per canvis en les seves condicions laboralsVull deixar el meu treball per una nova feina, com puc estar segur que em contractaran?