.

Vull deixar el meu treball per una nova feina, com puc estar segur que em contractaran?

 In Ambit Laboral, Notícias

És una cosa relativament habitual canviar de feina per una nova oferta laboral que ens resulti més interessant. Però, com podem estar segurs que la nova empresa ens contractarà després de notificar la baixa a la nostra empresa actual?

En aquests casos, la nostra llei laboral preveu la possibilitat de signar un precontracte.
La figura jurídica del precontracte estableix el compromís formal d’ambdues parts de realitzar un contracte de treball, que en cas d’incompliment per alguna de les parts genera dret a reclamació per danys i perjudicis.

Per determinar la indemnització per danys i perjudicis es valoraran dos aspectes:

Dany emergent: Consisteix a valorar els danys generats a la part perjudicada per l’incompliment del contracte. Per poder justificar-los es requereixen proves de la seva existència.

Un exemple de dany emergent, es donaria en el cas de la persona que presenta baixa voluntària en la seva empresa perquè espera ser contractada i davant l’incompliment del precontracte, es troba davant la impossibilitat de cobrar la prestació d’atur per haver-se anat de l’empresa voluntàriament . En la seva reclamació podria valorar com a quantia de la indemnització, l’import de la prestació no cobrada.

Lucre cessant: Consisteix a valorar l’import de la indemnització atenent a criteris raonables referents a les quantitats presumptes que la persona perjudicada ha deixat de percebre per l’incompliment del contracte. És més complicat de valorar, ja que es refereix a un futur respecte al qual no hi ha cap certesa.

Un exemple de Lucre cessant, serien els salaris deixats de percebre.

Per poder reclamar l’incompliment d’un precontracte disposes d’un any. Posteriorment l’acció prescriu i ja no és possible rebre cap indemnització per danys i perjudicis.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Es pot evitar que un treballador ens faci la competència després de finalitzar el seu contracte?Em cobreix la mútua si tinc un accident en anar o en tornar de la feina?