.

Com s’ha de gestionar el risc laboral durant l’embaràs?

 In Ambit Laboral, Notícias

Risc laboral durant l’embaràs es defineix com la possibilitat que la treballadora o el fetus pugui patir un dany pel desenvolupament habitual de la seva feina. Segons el lloc de treball, hi haurà més o menys risc.

Quan una treballadora es troba en estat de gestació, l’empresa té l’obligació d’eliminar o reduir qualsevol risc que pugui haver-hi, mentre realitza el seu treball.

Les mesures que pot adoptar l’empresa són diverses: adaptar el lloc de treball, canviar de forma temporal les funcions de la treballadora, flexibilitzar horaris, entre altres opcions.

En el supòsit que no sigui possible prendre mesures per evitar aquests riscos, la treballadora té la possibilitat de sol·licitar a la mútua la baixa per risc durant l’embaràs.

La baixa per risc durant l’embaràs és la incapacitat temporal que concedeix la mútua des del moment que accepta el risc per embaràs fins al moment del part.

Per sol·licitar la baixa la treballadora ha d’anar a la mútua i sol·licitar la documentació que ha de presentar, un cop presentada, el metge de la mútua valorarà amb tots els informes si és procedent o no el risc per embaràs.

Un cop la sol·licitud ha estat acceptada per part de la mútua, les tres parts implicades, treballadora, empresa i mútua hauran d’acordar el dia d’inici de la suspensió per risc durant l’embaràs.

Durant aquesta baixa es cobra el 100% de la base de cotització del mes anterior. La mútua serà l’encarregada de pagar directament la prestació a la treballadora i l’empresa només ha de cotitzar per ella.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Entrevistes del procés d'avaluació de l'acomplimentGuia per entendre l’informe de vida laboral