.

Donar i rebre feedback: per què és important?

 In Notícias, Recursos humans

El feedback és un concepte molt modern que cada vegada està més integrat en el dia a dia de les empreses i els seus treballadors. Donar i rebre consells és quelcom molt útil, tant per a la comunicació com per saber com dirigir un equip de persones. Avui parlarem sobre com això pot millorar diversos aspectes en el funcionament de les empreses.

Parlem de:

Què és el feedback?

És un procés que consisteix en donar o rebre una valoració o crítica constructiva sobre un aspecte concret. Per exemple, un client pot donar recomanacions a una empresa, o els diferents membres d’una companyia es poden donar consells entre ells.

El feedback a les empreses: quina utilitat té?

És molt important, per part de les empreses, gestionar els comentaris dels clients de manera correcta. A continuació t’expliquem per què:

  • En primer lloc, la satisfacció dels clients és l’aspecte més important a l’hora de valorar el funcionament d’una empresa. Per aquest motiu, rebre feedback constructiu dels clients pot ajudar a identificar els punts forts i els punts a millorar.
  • A més, donar als clients la possibilitat de proporcionar feedback ajudarà a establir una comunicació més eficient. Això contribuirà a la fidelitat dels clients.
  • D’altra banda, aquest procés permetrà als treballadors i empresaris corregir possibles errades que es puguin cometre. Això oferirà diversos avantatges respecte a la competència.

Què ha de fer l’empresa després de rebre el feedback?

És molt important, un cop rebuts els comentaris dels clients, posar-los en pràctica. Caldrà analitzar-los i prendre mesures ràpides per posar remei a aquelles crítiques més aviat negatives que hagin pogut sorgir. També és important idear un pla de treball basat en les preferències dels clients.

El feedback pot ser tant negatiu com positiu, però és imprescindible que sigui constructiu. I recorda: és molt important utilitzar qualsevol tipus de crítica, encara que sigui negativa, a favor de l’empresa!

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

treballar després de la jubilaciósubcontractació