.

La dona embarassada i el món laboral

 In Ambit Laboral, Notícias

Aquest mes de març, concretament el dia 8 de març, s’ha celebrat el dia de la dona treballadora. Però, tal i com apunten les diferents estadístiques i enquestes, el paper de la dona en el món laboral, ja sigui a nivell de nòmines, càrrecs dins l’empresa o situacions personals, es constata que encara hi ha molt camí per recórrer.

I si parlem de la dona embarassada en el món laboral, tenim un tema molt important per resoldre a nivell empresarial, ja que moltes empreses qüestionen la contractació i l’acomiadament en aquests moments personals de la vida femenina.

Comunicar l’embaràs a la feina

Quan una dona treballadora està embarassada, no té obligació de comunicar-ho a l’empresa, tot i que és recomanable parlar-ne amb el departament corresponent per informar de la nova situació. Més encara, si el lloc de feina conté algun risc específic per la treballadora, és important notificar-ho per tal que l’empresari en pugui prendre mesures de protecció i adequar el lloc laboral si és el cas.

Com comunicar-ho?

A nivell mèdic, als 3 mesos és quan es considera que hi ha menys risc d’avortament, moment idoni per informar-ne a l’empresa i compartir la notícia, tot i que com hem dit, no és obligatori. Per tal que l’empresari pugui organitzar-se en un futur, el que si que convindria és donar data aproximada de part.

Sempre és millor fer-ho per escrit, ja que ens pot ser útil si en un futur s’haguessin de prendre mesures legals.

Acomiadament i embaràs

Partim de la base que un empresari té el dret de renovar o no el contracte de qualsevol treballador. Així, si es tracta d’un acomiadament d’una dona embarassada, caldrà justificar bé aquesta decisió a nivell empresarial, ja que sinó, podria ser un acomiadament nul, provocat només per aquesta nova situació personal de la treballadora. Si fos aquest cas, es podria demandar i l’empresa hauria de readmetre-la.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Les 5 claus per anar preparat a una entrevista de feinatrobar feina amb linkedin