.

Comptes nocionals: una proposta de model sostenible per a les pensions

 In Ambit Laboral, Notícias, Seguretat Social

Segons el parer dels experts, en la situació econòmica actual, l’adopció del model de comptes nocionals seria una bona mesura, ja que faria sostenible el sistema públic de pensions.

Parlem de:

Situació esfareidora

La sostenibilitat de l’actual sistema públic de pensions està en dubte. L’elevada longevitat a Espanya, una alta taxa d’atur i la precarietat dels contractes de treball fa que una reforma en el sistema públic de pensions sigui cada vegada més necessària, asseguren els experts i, segons ell, podria dur-se a terme en aquesta legislatura. També les males dades ofertes pel Govern apunten en aquesta direcció. El Pla Pressupostari 2017 enviat per l’Executiu a Brussel·les estableix que la Seguretat Social registrarà aquest any el major dèficit de la seva història, un 1,7 per cent del PIB, fet que suposa uns 18.000 milions d’euros.

Una altra dada poc favorable és que el Fons de Reserva de la Seguretat Social s’acabarà en 2017. El fons ha passat en cinc anys de 66.800 milions d’euros a tot just 25.000 milions el 2016.

I aquestes dades es produeixen en un país amb 9,4 milions de pensionistes, dels quals 5,7 milions cobren pensions de jubilació i 2,7 milions pensions de viduïtat i orfandat. Per garantir el manteniment d’aquestes pensions i que la seva quantia sigui digna, experts i polítics plantegen propostes entre les que destaca la d’adoptar a Espanya un sistema de comptes nocionals, ja utilitzat en països com Suècia, Itàlia, Letònia o Polònia.

Proposta d’un nou sistema de pension: Els comptes nocionals

El sistema de comptes nocionals és un model no financer d’aportació en el qual la quantia de la prestació és directament proporcional a les aportacions realitzades durant la vida laboral i a l’esperança de vida. Diferent a l’actual sistema de pensions en què la quantia de la pensió s’obté combinant els anys cotitzats amb les aportacions realitzades durant els darrers 25 anys de la vida laboral. Els dos models estan basats en el mètode de repartiment, les pensions de cada període es financen amb les cotitzacions que realitzen els treballadors d’aquest període.

Comptes nocionals: Els avantatges

L’avantatge del sistema de comptes nocionals és que combina un tractament equitatiu en l’accés a la prestació amb la sostenibilitat financera del sistema a llarg termini, asseguren els experts. En el sistema actual, la sostenibilitat financera s’assoleix endurint les condicions d’accés a la pensió a les generacions venidores, de tal manera que, a igual aportació, aquestes generacions aconsegueixen una taxa de substitució -pensió sobre el darrer salari o sobre el salari mitjà de la vida laboral més baixa que l’aconseguida per les generacions anteriors.

En el model de comptes nocionals, quan un individu s’incorpora al mercat de laboral per primera vegada se li obre un compte on s’anoten les cotitzacions que realitza en tota la seva vida activa i al final d’aquesta, cada individu acumula uns drets equivalents a la suma de les seves aportacions més les actualitzacions que han rebut aquestes. La quantia de la pensió anual que percep és el resultat de dividir el valor quantitatiu dels drets adquirits entre l’esperança de vida estimada de la població a la qual pertany l’individu a jubilar-se.

Amb el model de comptes nocional les pensions queden garantides

Els experts coincideixen que les pensions a Espanya mai desapareixeran, però minvarà la seva quantia. La insostenibilitat de les pensions vol dir que generacions futures hauran de suportar significatives retallades en «la generositat» de les seves pensions. És important, per tant, fer evolucionar el nostre sistema de pensions per fer-lo més fort, més eficient i adequadament generós.

Els experts també asseguren que és impossible que el sistema de pensions públiques desaparegui a Espanya, perquè una cosa és que no es paguin pensions elevades com les d’ara i una altra que no es pagui cap. És la seva opinió, els que diguin que les pensions desapareixeran és que desconeixen el nostre sistema de pensions. Aquest estarà sempre en condicions de generar el 10 per cent del PIB en forma de cotitzacions. Sempre. Això és immutable. Per això no té sentit que anunciïn la fallida del sistema. Les pensions públiques no desapareixeran a Espanya ni va a trencar la Seguretat Social.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Entrevista de treball: Les deu preguntes trampaDrets i deures dels treballadors