.

Com es fan els empresaris?

 In Ambit Laboral, Notícias

La figura dels empresaris és clau en la societat actual, tant per la seva tasca dinamitzadora de l’economia, com per l’ocupació que generen. Segons la Federació del Treballador Autònom (ATA), dels 420.000 nous llocs de treball que es generaran en el 2017 en l’àmbit de l’emprenedoria, 105.000 correspondran a treballadors autònoms.

Si bé abans l’economia s’organitzava en feus hereditaris, controlats per la noblesa, on el bressol marcava el futur, al segle XXI, el poder ja no el tenen els títols nobiliaris, sinó les multinacionals i les empreses, els empresaris, en molts casos, procedeixen d’orígens humils, pel que avui en dia qualsevol té l’oportunitat de ser empresari.

Parlem de:

De quines formes aprenen els empresaris?

Algunes característiques comunes de molts empresaris són: dinamisme, perseverança i iniciativa. Aquestes característiques de la seva personalitat, és el que marca una de les formes d’aprendre que tenen, la prova i l’error. Els empresaris ho són perquè s’han equivocat en moltes ocasions, però les vegades que han encertat compensen els seus fracassos, dels que s’aixequen enfortits.

Els grans empresaris han emprès negocis, que en el seu moment semblava bogeria, però que per la seva perseverança i visió han canviat el món. El camí es fa caminant, i la mentalitat de l’empresari, li permet obrir camins on altres romanen aturats o criticant les seves aventures emprenedores.

La formació dels empresaris és un avantatge competitiu

La formació constitueix un gran avantatge competitiu per als emprenedors que han tingut o han buscat temps per formar-se. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg va forjar el seu imperi a Harvard, i encara que no acabo seus estudis Facebook no hauria nascut sense el seu pas per la Universitat.

L’avantatge de tots aquells que decideixen estudiar abans d’emprendre és que tenen una base de coneixement més sòlida que els permet minimitzar els errors i pèrdues de temps, ja que tenen més clars els passos que cal donar.

18 capacitats que pot adquirir un emprenedor que decideixi formar-se

Si es té clar que es vol ser empresari, adquirir una sèrie de coneixements, que permetin desenvolupar les habilitats necessàries per iniciar la posada en marxa d’una empresa i gestionar el desenvolupament posterior de la mateixa, s’assentaran les bases per a l’èxit dels projectes que es decideixin emprendre. Un bon programa formatiu, permetrà al futur emprenedor adquirir les següents competències que seran claus per assentar les bases del seu futur negoci:

 • Capacitat per entendre les relacions laborals entre l’empresari i el treballador.
 • Capacitat per dissenyar, planificar i organitzar el propi treball, fomentant la iniciativa i l’esperit emprenedor.
 • Capacitat per desenvolupar aptituds i destreses que permetin adaptar-se a noves situacions, ser tolerants, desenvolupar un comportament ètic i un compromís social.
 • Capacitat per comunicar-se de manera oral i escrit davant diferents contextos, per transmetre idees i decisions amb professionalitat i rigor, utilitzant un llenguatge tècnic quan la situació així ho requereixi.
 • Capacitat per conèixer els diferents tipus d’estratègies a dissenyar per obtenir els avantatges competitius que pot tenir una empresa així com les adreces i mètodes de desenvolupament amb els quals instrumentar.
 • Capacitat per a comprendre amb detall les característiques d’una estratègia
 • Capacitat per conèixer tots els aspectes que constitueixen un pla d’empresa com a element d’ajuda a l’emprenedor en la decisió de crear un negoci i en el de la presentació del seu projecte empresarial davant qualsevol agent del mercat.
 • Capacitat per conèixer les funcions, característiques i limitacions dels models de gestió del personal.
 • Capacitat per analitzar necessitats i demandes dels treballadors aplicant estratègies de direcció de recursos humans.
 • Capacitat per dirigir i administrar eficaçment grups humans així com per identificar necessitats grupals i intergrupals en la gestió del personal.
 • Capacitat per conèixer i aplicar les tècniques del Màrqueting mix i els fonaments de distribució i la política de productes.
 • Capacitat per prioritzar amb seny objectius en funció del seu grau d’importància i urgència.
 • Capacitat per a la recerca d’informació en l’àmbit de les noves tecnologies.
 • Capacitat per a la gestió dels recursos disponibles, d’acord a criteris de productivitat, rendibilitat i estalvi de temps.
 • Capacitat per assumir la responsabilitat de les decisions professionals, d’acord a les normes deontològiques de la professió.
 • Capacitat per emprar raonaments crítics i deductius.
 • Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor, mitjançant propostes caracteritzades per la creativitat i proactivitat.
 • Capacitats metodològiques sobre l’organització i planificació dels recursos i del temps per assumir una tasca professional i eficaç davant les demandes dels clients, especialment, en el compliment de terminis.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Contracte temporal de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupacioLes 5 claus per anar preparat a una entrevista de feina