.

TEST PSICOTÈCNIC EN LES ENTREVISTES DE TREBALL

 In Ambit Laboral, Notícias, Recursos humans

Els test psicotècnics son proves d’avaluació de les capacitats i aptituds personals e intel·lectuals de la persona seleccionada en relació amb el lloc de treball.

En molts processos de selecció es realitzen test psicotècnics per qualificar i puntualitzar la capacitat de la persona seleccionada que està sent entrevistada.

No es realitza en tots els processos de selecció, però en l’actualitat, des de fa uns quants anys, moltes empreses comencen a utilitzar aquest mètode.

Cal dir que, hi ha diversos tipus de test psicotècnics:

  1.  Test psicotècnic de proves de coneixement, els quals tenen la mera funció d’avaluar el nivell de la persona per catalogar-la en un determinat lloc de treball o en un altre.
  2. Test de personalitat, en el que es reflexa la personalitat real de la persona seleccionada en diferents supòsits de la vida real.
  3. Test psicotècnics de figures, mitjançant el qual es reflexa la capacitat intel·lectual de la persona seleccionada per exercir un determinat lloc de treball.

Aquest tipus de test psicotècnics s’utilitzen sobretot a les proves de selecció de la policia i per accedir als bancs.

Un cop realitzades aquests test psicotècnics, els professionals de Recursos Humans tindran la tasca d’avaluar a la persona seleccionada amb les proves obtingudes, i segons els resultats, podran recomanar a la persona a un lloc de treball determinat o a un altre.

Així mateix, aquests tests psicotècnics es poden preparar uns dies abans de l’entrevista, per poder anar una mica més preparat. Hi ha molts tipus de exemples de test psicotècnics que expliquen pas a pas la manera de fer aquests exercicis i a més, hi posen puntuació. Aquests test psicotècnics es poden trobar a internet, o a molts llibres que ja venen resolts. És una manera d’agafar rapidesa i agilitat mental, i d’estar preparat per qualsevol prova que et poden posar en qualsevol entrevista de treball.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

EXCEDÈNCIA LABORALContractar un Millennial?