.

Quins requisits són necessaris per celebrar un contracte de formació?

 In Ambit Laboral, Notícias

Un contracte de formació és aquell celebrat amb l’objectiu d’incentivar la inserció laboral de joves entre 16 i 25 anys que no tinguin una titulació.

Com el seu nom indica, el contracte de formació exigeix ​​dedicar una part de la jornada laboral a l’ensenyament teòric del treballador.

Aquest ensenyament es pot impartir en la mateixa empresa o en centres reconeguts i serà responsabilitat de l’empresari o del tutor que aquest designi, que sigui adequada per al lloc de treball.


Cercar un centre de formació
.
El primer que ha de fer una empresa per celebrar un contracte de formació és comprovar que existeix una activitat formativa relacionada amb el lloc de treball que permeti al treballador obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat..

L’empresa es dirigirà al Servei Públic d’Ocupació per conèixer l’oferta de centres de formació disponibles per impartir l’ensenyament teòric.

S’ha de tenir en compte que els contractes de formació no es poden formalitzar amb un treballador que ja hagués estat contractat mitjançant aquesta modalitat en una altra empresa, tret que fos per obtenir una qualificació professional diferent.

Per això, és aconsellable demanar al SOC una certificació sobre els contractes de formació anteriors que pogués haver tingut.  L’empresa quedarà així eximida de qualsevol responsabilitat.


Presentar l’acord formatiu
.
L’empresa haurà de presentar al SOC un acord signat amb el centre formatiu on es concreti el següent:

– La identificació del treballador i del tutor que tindrà dins de l’empresa.

– La identificació del centre que impartirà la formació.

– El títol o certificat que obtindrà el treballador al final del contracte.

– La modalitat d’ impartició de la formació (presencial, a distància, tele-formació o mixta).
– El contingut del programa de formació; programació, horaris d’ impartició, criteris d’avaluació, etc.

Una vegada el SOC autoritzi el contracte, ja és possible formalitzar-ho i comunicar-ho en el termini ordinari de 10 dies.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

És possible estar jubilat i treballar al mateix temps?