.

DRETS DELS TREBALLADORS: INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES ELECCIONS DEL 23 DE JULIOL DE 2023

 In Ambit Laboral, Notícias

Parlem de:

L’Ordre EMT/178/2023, de 6 de juliol, estableix les instruccions per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat que tindran lloc el dia 23 de juliol de 2023. Aquesta ordre garanteix els drets dels treballadors en relació amb el permís per exercir el seu dret a votar. Si el treballador no té festa el dia de les eleccions, té dret a un permís retribuït i no recuperable, i la durada d’aquest permís dependrà de l’horari de treball i l’horari de votació. A més, els membres de mesa electoral, interventors i apoderats també tenen drets específics respecte al permís per a la votació. Aquesta ordre també contempla la possibilitat de canvi de torn per als membres de mesa i el permís de 4 hores per al vot per correu en casos específics. És important que els treballadors coneguin els seus drets i els empresaris compleixin amb les disposicions establertes en aquesta ordre per assegurar una participació democràtica efectiva en les eleccions.

Ordre EMT/178/2023, de 6 de juliol, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 23 de juliol de 2023.

Les persones treballadores que no tinguin festa el dia 23/07/2023, tenen dret a un permís, retribuït i no recuperable:

  • Sense permís: Si l’horari de treball coincideix només 2 hores o menys amb l’horari per anar a votar.
  • 2 hores: Si l’horari de treball coincideix més 2 hores i menys de 4 amb l’horari per anar a votar.
  • 4 hores: Si l’horari de treball coincideix 4 hores o més amb l’horari per anar a votar.

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors i treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

L’empresari és qui decideix el moment d’utilització de les hores concedides per a la votació.

En aquests casos es pot exigir el justificant d’haver votat.

Membres de mesa electoral o els interventors/ores

Si treballen el dia 23/07/2023, tenen dret a un permís de tot el dia i les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Si no treballen el dia 23/07/2023,s’ha de concedir un permís de les 5 primeres hores jornada laboral del dia immediatament posterior.

Apoderats/des

Si treballen el dia 23/07/2023, permís de tot el dia.

Possibilitat de canvi de torn

Membres de mesa, apoderats i interventors  que han de treballar en el torn de nit el dia immediatament anterior a la jornada electoral, poden demanar canvi de torn, que se’ls ha de concedir.

Vot per correu

Per a persones que duen a terme funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, tenen dret a 4 hores de permís, a gaudir fins el dia 13 de juliol de 2023.

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

intel·ligencia artifical GironaOTGIR bonificacions contractuals