Organitzacions Tecniques Girona SL
B17831264
C/ Santa Clara, 2
17001 Girona
Tel. 972 940 811

 
AVÍS LEGAL
 
Responsabilitat del web
En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç  Electrònic s´informa que  OTGIR, és la marca comercial de ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  amb CIF :  B17831264 i amb domicili al Carrer Santa Clara, 2 17001 Girona, la qual actua com titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web: www.otgir.com
 
Concepte d’usuari
La utilització del web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per OTGIR en el mateix moment que l’usuari accedeixi a la Web. www.otgir.com e informarà als usuaris de qualsevol canvi en aquest Avís legal.

En relació als enllaços o links, OTGIR no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i OTGIR no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar al web de OTGIR per a l’accedir a la informació d’altres webs

Renúncia i limitació de la responsabilitat
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. OTGIR pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

OTGIR ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i altra de venda de productes segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present web.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut
OTGIR declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, OTGIR no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. OTGIR  no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que OTGIR realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.
 
Propietat industrial i intel·lectual
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de la assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

OTGIR és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, OTGIR queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.
 
  
 
Política de privadesa i tractament de dades personals
ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina Web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política)  OTGIR.

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que els usuaris proporcionen a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en el  lloc web www.otgir.com. És important que entengui quina informació recollim i com la utilitzem ja que l'accés a aquest lloc implica l'acceptació de la nostra política.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'objecte del qual és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal

S´informa als USUARIS que:
Les  dades de caràcter personal recollides , el seu tractament i usos als quals se sotmeten, amb la finalitat que pugin decidir, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

OTGIR es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta política serà anunciada amb antelació per tal d’informar als Usuaris.

TITULARITAT DEL TRACTAMENT
Les dades de caràcter personal recaptades en els formularis i qüestionaris electrònics  són incorporats a fitxers titularitat de ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  , degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades recollides i tractades al fitxer "Visitants Web", a través dels formularis i qüestionaris electrònics posats a disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts per ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  Així mateix, les dades podran ser utilitzades per enviar informació, millora del web, adequació a preferències i gustos de l'usuari així com l'enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació comercial i publicitària sobre productes i/o serveis.
 
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades anteriorment, en els supòsits previstos segons la Llei, així com en casos específics dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat de que les dades existents als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es procurarà de mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent a OTGIR

SEGURETAT DE LES DADES
En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), OTGIR ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les persones poden exercitar aquests drets per les següents vies:
a) Per correu postal a l’adreça:
ORGANITZACIONS TECNIQUES GIRONA, S.L  Carrer Santa Clara, 2 17001 Girona
b) Enviant un correu electrònic a: info@otgir.com
 
CONDICIONS I TERMES D’ÚS
Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, amb la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc Web, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de OTGIR de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de dels llocs web titularitat de OTGIR a no introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

POLÍTICA DE COOKIES
En compliment del Reial Decret-Llei 13/2012, OTGIR demana el teu permís per instal·lar cookies amb la finalitat d’obtenir dades estadístiques de la teva navegació en aquesta pàgina web. En continuar utilitzant  WWW.otgir.com  estàs acceptant la instal·lació i l’ús de cookies

Sobre l’ús de les galetes o cookies en aquest lloc web:
Una galeta (o cookie en anglès) és un petit fragment de codi que els llocs web que visites envien al teu navegador. La seva funció és diversa, per exemple:
Hi ha galetes de preferències, que serveixen per exemple per recordar l’idioma que has triat per navegar. Hi ha galetes de processos que memoritzen algunes dades quan accedeixes a una àrea privada per a tenir-les en compte el dia que hi tornis, com per exemple un carret de la compra a una botiga online. Hi ha cookies de seguretat, que serveixen per impedir que una altra persona faci un ús fraudulent de les teves credencials d’accés. També hi ha cookies de publicitat, que enregistren dades relacionades amb les teves cerques a Internet per tal d’adaptar els teus gustos/interessos millor als tipus d’anuncis que apareixen als llocs web visitats. Finalment hi ha cookies d’anàlisi, com les de Google Analytics, que envien informació als propietaris del web per entendre millor com interaccionen els visitants. Aquestes cookies recopilen informació estadística sobre l’ús del lloc web sense identificar personalment els visitants. En tots els casos les cookies aconsegueixen que els llocs web siguin més útils per a tu i nosaltres les considerem un recurs per a fer que el web sigui més efectiu, útil i pràctic. Sempre respectem la teva intimitat i la de totes les persones que ens visiten, com ha de ser.

OTGIR fa servir cookies [asf1] d’anàlisi, concretament per a què Google Analytics ens faciliti dades sobre les visites d’aquest lloc web, sempre de forma anònima, i puguem millorar-ne els continguts que hi oferim. Podeu consultar més informació relacionada amb la privacitat de les vostres dades i les cookies de Google Analytics aquí:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Pots canviar d’opinió i eliminar les cookies quan tu vulguis.

Per a consultar i gestionar les cookies instal·lades al teu equip cal que canviïs la configuració del teu navegador.

Trobaràs informació detallada en els següents enllaços:
Si navegues amb Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies
Si navegues amb Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&;answer=95647
Si navegues amb Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Si navegues amb Safari:  http://support.apple.com/kb/ph5042
 
Si et calen més detalls sobre l’ús que fem de les cookies escriu-nos info@otgir.com i te n’informarem.
 

 
© 2014 otGIR Assessors - www.otgir.com | Aviso Legal | Blog |